Informatie voor ouders van kinderen uit groep 1/2


Hieronder vindt u informatie over het reilen en zeilen in onze kleutergroep. We spreken elke keer van ‘ouders’, daarmee worden ook eventueel de verzorgers van de kinderen bedoeld.

Als uw kind 4 jaar is
Als uw kind vier jaar geworden is, mag het alle dagen naar school. Uit ervaring blijkt dat de jongste kleuters vaak nog moeite hebben met een volledige schooldag; in overleg met de groepsleerkracht kunt u uw kind op maandag en dinsdag alleen ’s morgens naar school laten gaan. Langzaam bouwen we dit dan op naar hele dagen. De kinderen uit groep 1 zijn, zolang ze nog geen 5 jaar zijn, de donderdagmiddag extra vrij.

Reguliere schooltijden kleutergroep:    
Maandag      8.30 – 14.45 uur
Dinsdag        8.30 – 14.45 uur
Woensdag    8.30 – 12.15 uur
Donderdag   8.30 – 12.00 uur (4-jarigen)
Donderdag   8.30 – 14.45 uur (5- en 6- jarigen)
Vrijdag           8.30 – 12.00 uur


Brengen en halen van uw kind
Bij de aanvang van school kunt u als ouder meelopen met uw kind via de kleuteringang. Kinderen doen hun fruit, drinken en overblijfspullen in de daarvoor bestemde bakken en hun tas hangen ze aan de kapstok. Na het ophangen van de jas  gaan de kinderen het kleuterlokaal in en kunnen ze aan de tafels met een activiteit beginnen (de inloop). Ouders nemen dus afscheid op de gang; dit zorgt voor veel rust in het lokaal en kinderen kunnen direct aan de slag.
Als het tijd is om naar huis te gaan, lopen de kinderen met de juf naar het hek. Daar kunt u uw kind ophalen.

Continurooster
Met ingang van 1 januari 2019 draaien we op school een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school eten tussen de middag. De kinderen gaan op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.45 uur naar school. De leerkrachten eten met hun eigen groep in het eigen lokaal. Vervolgens gaan alle kinderen van 12.15 uur tot 12.45 uur naar buiten onder begeleiding van 2 pedagogische medewerkers van BSO Eigenwijz.
Op woensdag en vrijdag gaan de kleuters een halve dag naar school (4-jarigen zijn ook op de donderdagmiddag nog vrij). 
Het is handig om de lunch van uw kind in een aparte beker en broodtrommel te doen; deze gaan namelijk in de koelkast tot de middagpauze. Gelieve geen koek en snoep in de lunchtrommels meegeven.

Fruit eten
Rond 10.00 uur is er een rustmoment in onze groep, waarin we fruit eten en iets drinken. Onze voorkeur gaat uit naar fruit of eventueel een boterham. Wij vragen u om uw kind zo weinig mogelijk koek mee te geven naar school. 

Trakteren in de groep
Als uw kind jarig is, vieren we uiteraard ook de verjaardag in de groep. Uw kind maakt zelf een mooie verjaardagsmuts op school.
U kunt even met de juf afspreken hoe laat u de traktatie brengt. U mag uiteraard bij ‘de viering’ aanwezig zijn om eventueel foto’s te maken.

Gym
De kleuters gymmen regelmatig in het speellokaal van onze school. De ene keer is dat een spelles, de andere keer met ballen, hoepels e.d. of het grote klimmateriaal wordt klaargezet. De kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek en op gemakkelijke gymschoenen. Deze gymschoenen blijven op school in een grote bak, zodat we ze t.a.t. kunnen gebruiken. Als de gymschoenen te klein blijken te zijn, geven wij ze mee naar huis, zodat u voor nieuwe kunt zorgen.

Spullen meenemen naar school
Wij werken grotendeels thematisch in de groep. Kinderen mogen altijd materialen of boekjes mee naar school nemen die met het thema te maken hebben. Ook wanneer een kind jarig is geweest, mag hij of zij natuurlijk even laten zien wat hij/zij heeft gekregen. Verder willen wij u vragen om speelgoed en prulletjes zoveel mogelijk thuis te laten.


Maken van wensjes
Uw kind heeft in de kleutergroep de mogelijkheid om een wensje te maken voor een jarige papa/mama, broertje/zusje en opa/oma. Voor overige familieleden, kennissen e.d. vragen we u om thuis wat met uw kind te maken.
Geeft u even tijdig aan de juffen door voor welke datum een wensje klaar moet zijn!

Toetsen
In de kleutergroep nemen we geen toetsen af. We volgen uw kind gedurende de kleuterperiode volgens de leerlijnen van ParnasSys. In het portfolio van uw kind kunt u lezen aan welke doelen wij werken in de kleuterperiode en welke doelen uw kind al heeft behaald (het streefplan). Het portfolio gaat twee keer per schooljaar mee naar huis; in februari/maart en in juni.

Flip de Beer
Eén keer per week kijken we met de kleutergroep naar het educatieve schoolprogramma  ‘Koekeloere’. Een vast onderdeel van dit programma is ‘Flip de Beer’, die bij een kind gaat logeren en van alles meemaakt.
Ook wij hebben een Flip de Beer in de klas. Na de kerstvakantie starten we altijd met de logeerpartijtjes van Flip. De kinderen van groep 1 krijgen om de beurt Flip mee naar huis. Het is de bedoeling dat u een verhaaltje schrijft over de belevenissen van uw kind met Flip. Wanneer Flip weer meegaat naar school, mag uw kind in de kring de avonturen vertellen. Het verhaal is daarbij een houvast voor de juf en uw kind. In de tas, die Flip meekrijgt, zit een begeleidende brief, waarin nog eens wordt verteld wat precies de bedoeling is. Nadat de kinderen van groep 1 zijn geweest, zijn de kinderen van groep 2 aan de beurt. 

Boek van de Week
Een ander project om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren is ‘Het boek van de Week’. Ook met dit project starten we na de kerstvakantie. De kinderen van groep 2 krijgen om de beurt een prentenboek mee naar huis. Dit boek kiezen ze zelf uit, op een woensdag. Het is de bedoeling dat u, in een week tijd, het boek regelmatig voorleest aan uw kind. U zult zien dat uw kind het boek zo goed leert ‘lezen’, dat hij of zij het bijna uit het hoofd kent. De maandag erna gaat het boek weer mee naar school en mag uw kind het zelfgekozen boek voorlezen in de kring. Het verhaal wordt verwerkt in vier tekeningen. Deze tekeningen worden elke week weer door vier andere kinderen gemaakt. Ook bij het Boek van de Week zit een begeleidende brief met daarin een stukje uitleg.

Sint Maarten
Voor Sint Maarten maken wij een lampion op school. In Gramsbergen wordt ieder jaar een lampionnenoptocht voor de kinderen georganiseerd. In schoolverband vieren we geen Sint Maarten.

Kinderbingo
In oktober/november organiseert de OV (oudervereniging) een kinderbingo voor alle kinderen van onze school. Het vindt plaats op een vrijdagavond. Dit is een vrijblijvende buitenschoolse activiteit. Wanneer uw kind hieraan deelneemt, moet hij of zij begeleid worden door een volwassene, omdat de kleuters nog moeite hebben met de getalherkenning. De datum wordt vermeld in de jaarkalender.

Sinterklaasfeest
Rond of op 5 december brengen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoekje aan onze school. We beginnen dan normaal gesproken gewoon om 8.30 uur. De kinderen wachten met de meesters en juffen op het schoolplein op de komst van Sint en Piet. Als ouder kunt u ook bij het hek ( op de parkeerplaats) wachten tot Sint is gearriveerd. Na het welkom heten op het plein, gaan de kinderen naar het speellokaal om Sint en Piet nog even toe te zingen. De ouders gaan dan niet meer mee naar binnen.
Via de schoolapp krijgt u verder informatie betreffende dit feest.

Kerst
Een traditie, voorafgaand aan de kerstvakantie, is de kerstmaaltijd op school.
Deze vindt plaats aan het einde van de middag en begin van de avond op de donderdag voor de kerstvakantie. Alle kinderen zijn dan ’s middags vrij en worden rond 17.00 uur weer op school verwacht (het precieze tijdstip wordt vermeld in de Nieuwsbrief).
Het eten voor deze maaltijd wordt verzorgd door de ouders. Ongeveer twee weken voor de kerstmaaltijd komt er een intekenlijst bij de deur van het klaslokaal van uw kind te hangen, waarop u kunt aangeven voor welke lekkernij u wilt zorgen. Wanneer u uw kind brengt voor de kerstmaaltijd, kunt u het gerecht ook meenemen en neerzetten op de daarvoor bestemde tafels. Meestal vindt de kerstmaaltijd plaats in de vorm van een lopend buffet.
Hoe het feest daarna verloopt, leest u weer in de Nieuwsbrief, aangezien dit niet elk jaar hetzelfde is.
De vrijdagmorgen na de kerstmaaltijd (dus de laatste dag voor de kerstvakantie) zijn de kleuters vrij.

Nieuwjaarsborrel
Op de eerste maandag na de kerstvakantie luiden we op school natuurlijk ook het nieuwe jaar in. De kinderen krijgen een ‘Nieuwjaarsborrel’ in hun eigen groep. Voor de ouders is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken vanaf 8.20 uur.

Paasontbijt
Op de donderdag voor Pasen vindt het jaarlijks terugkerende Paasontbijt plaats op school. De kinderen mogen ’s morgens in hun pyjama op school komen en we ontbijten dan gezamenlijk (in onze eigen groep). Na het Paasontbijt kleden we ons om, dus u kunt uw kind zijn of haar kleren meegeven in een tasje (voorzien van naam). Ook wordt er verwacht dat elk kind zijn eigen bord, bestek, beker en eierdopje meeneemt (ook voorzien van naam).
Het ontbijt wordt verzorgd door de oudervereniging.

Verjaardag van de juffen
De juffen van de kleutergroep vieren gezamenlijk hun verjaardag op een nader te bepalen datum. Soms vieren alle leerkrachten van school hun verjaardagen samen (de juffendag). Deze datum wordt t.z.t. vermeld in de schoolapp. Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. Er wordt door de kinderen een gezamenlijk cadeau gegeven aan hun eigen meester of juf. In de Nieuwsbrief kunt u te zijner tijd lezen wie de kleine bijdrage inzamelt.

Schoolreis
Voor de kleuters is er één keer per jaar nog een feestelijke dag; we gaan dan op schoolreis. We zoeken een locatie in de omgeving van Gramsbergen. Het vervoer gebeurt met ouders. We vragen t.z.t. of u kunt rijden. Als u uw kind naar school heeft gebracht, kunt u bij het hek blijven wachten om uw kind uit te zwaaien.
Feestelijke ouderavond
Ieder jaar houden we een feestelijke ouderavond. De locatie van deze happening en de aanvangstijd vindt u te zijner tijd in de Nieuwsbrief. Elke groep verzorgt een stukje entertainment. Op deze avond zijn ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellenden van harte welkom.
De kleuters gaan meestal verkleed en u krijgt van te voren een briefje waarop staat vermeld hoe uw kind verkleed ‘moet’ zijn. U hoeft als ouder hier niet speciaal iets voor aan te schaffen, want samen komen we er altijd uit.
De koffie en koek krijgt u op deze avond aangeboden door de oudervereniging. De kinderen krijgen in de pauze een flesje drinken en een zakje chips. Andere consumpties zijn voor uw eigen rekening.

Vossenjacht
Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie houden we altijd een afsluitende gezellige activiteit. Meestal is dit een vossenjacht, waarin de kinderen in gemengde groepjes in het dorp op zoek gaan naar ‘de vossen’. Altijd erg leuk om te zien hoe jong en oud met elkaar omgaan.

Zomerfeest/pleinfestijn
Eén keer per schooljaar organiseert de OV een zomerfeest voor alle gezinnen van onze school. Dit feest wordt gehouden op een vrijdagavond, meestal aan het einde van het schooljaar.
Er wordt een activiteit voor het hele gezin georganiseerd met aansluitend een barbecue. De koffie, ranja en barbecue wordt u aangeboden door de OV. Andere consumpties komen voor uw eigen rekening. Te zijner tijd leest u hierover meer in de schoolapp.

Website en schoolapp
Op de website www.prinsesirene.nl of in de schoolapp staan regelmatig nieuwtjes uit onze groep.

Tot slot
In dit bulletin hebben we geprobeerd om u, als nieuwe ouder, zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de gang van zaken in onze groep.
Mochten er onduidelijkheden zijn of mist u bepaalde informatie, schroom dan niet om ons aan te spreken. Voor ons zijn veel dingen vanzelfsprekend, die voor u juist nieuw zijn. We staan u graag te woord.

Juf Jenny en juf Karin.