Algemene informatie


In het onderstaande schema hebben we op alfabetische volgorde de ‘dagelijkse zaken’ even op een rijtje gezet. 

CONTINUROOSTER
We werken met een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen, in het geval van een 'lange dag', niet tussen de middag naar huis komen om te eten. Iedereen neemt zijn / haar eigen lunchpakket mee: brood, fruit, drinken. Vanzelfsprekend gaan we uit van een gezonde lunchbox.
De groepen eten gezamenlijk in de klas en daarna gaan alle leerlingen naar buiten. Op het plein wordt dan toezicht gehouden door professionals van Eigenwijz.

GYMNASTIEK   
Iedere maandag en donderdag gymmen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal in De Binder.
Hiervoor moeten ze hun gymkleding, -schoenen en een handdoek meenemen.

Zwemmen:
Als het zwembad is geopend, gaan we op donderdag zwemmen.

JAARKALENDER   
Ieder schooljaar werken we met een kalender die voor het overgrote deel voor de zomervakantie vastligt. De kalender staat ten alle tijden op de website en wordt ook in de schoolapp weergegeven. 
Hierop kan u alle activiteiten vinden die we in school plannen.

OUDERBIJDRAGE
Basisonderwijs is (in principe) kosteloos. Toch wordt er jaarlijks aan de ouders een bijdrage gevraagd om bepaalde activiteiten te bekostigen. 
Per kind: € 24,00 - dit is een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage zullen allerlei leuke activiteiten komen te vervallen.
Schoolreis: €14,75 (groep 1 en 2)
Schoolreis: € 30,- (groep 3 tot en met 6)
Schoolkamp: € 70,- (groep 7 en 8)

OUD PAPIER
Bij school staat een papiercontainer waarin iedereen zijn / haar papier kan brengen. Daarnaast wordt iedere eerste zaterdag van de maand het oud papier opgehaald via een vaste route.
Iedere maand worden hier ook twee ouders voor ingezet. Ouders kunnen intekenen op de werkgroeplijst die aan het eind van het schooljaar meegaat. Hierop kan ook aangegeven worden of er 'voorkeursmaanden' zijn. 
Dit rooster loopt van januari t/m december en wordt naar de deelnemende ouders gemaild zodra die klaar is.

SCHOOLSCHOONMAAK   
De ouders helpen een aantal keren per jaar om de school een ‘grote beurt’ te geven. De data worden vermeld op de jaarkalender. Ieder gezin wordt één keer per jaar ingedeeld om te komen helpen.

SCHOOLTIJDEN   
Maandag: 8.30 uur – 14.45 uur 
Dinsdag: 8.30 uur – 14.45uur  
Woensdag 8.30 uur – 12.15 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.45 uur, de leerlingen in groep 1 die nog geen 5 jaar oud zijn, zijn om 12.00 uur vrij
Vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur (groep 1 t/m 4) / 8.30 uur – 14.45 uur (groep 5 t/m 8)

VAKANTIEREGELING
Jaarlijks wordt de vakantieregeling vastgesteld binnen de GMT -> bovenschools.
Er zijn dan nog een paar dagen die we als school in kunnen zetten voor studiemomenten, die worden vastgesteld in de MR

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG   
De voor- en naschoolse opvang van kinderen, wordt georganiseerd door een professionele organisatie. Via de onderstaande websites kunt u informatie krijgen over opvangmogelijkheden en tarieven:
http://www.kinderdagverblijfeigenwijz.nl
www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
 
WASLIJST   
Via de werklijst kunnen de ouders zich aanmelden voor de waslijst.
Data en indeling staan op de jaarkalender vemeld.

ZWEMMEN   
Zie ‘gymnastiek’.