Folders en Brochures


Folders/brochures/uitnodigingen van plaatselijke/ gemeentelijke organisaties/ verenigingen met een openbaar karakter worden meegegeven.
Dit geldt ook voor folders met een onderwijskundig doel bijv. tijdschriften/ boeken en leerzame computerprogramma’s.
 
Wat mag beperkt worden uitgereikt?
Folders e.d. vanuit een kerk alleen aan degenen die godsdienstles volgen.
Folders e.d. vanuit het humanistisch vormingsonderwijs alleen aan degenen die deze les volgen.