Sponsorbeleid


Voor wat betreft sponsoring hanteert de school het volgende beleid:
Sponsoren mogen geen enkele invloed hebben op het onderwijsgebeuren zelf.
Tevens mogen zij geen enkele zeggenschap claimen op de totale PR van de school.
Wij maken als school alleen gebruik van sponsoren bij bijzondere gelegenheden zoals bijv. met de schoolmarkt.