Andere verenigingen


Plaatselijke verenigingen kloppen wel eens bij de school aan met een verzoek om medewerking (bijv. briefjes uitdelen of aankondiging ophangen). Meestal zal dat worden gehonoreerd, mits het een sociaal-culturele activiteit ten gunste van de schoolkinderen betreft, het geen commerciële achtergrond heeft en de vereniging zelf geen gelegenheid heeft om dit via de eigen kanalen te doen.