Natuur & Milieu


De zorg voor het milieu is een belangrijk onderwerp. Als school vinden we dit ook een belangrijk thema in ons onderwijs. Vandaar dat het bij verschillende vakken aan de orde komt. Naast het gewone lesmateriaal maken we daarvoor gebruik van het NME-aanbod van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie Overijssel, waarvan de scholen gebruik kunnen maken.
Op dit gebied houden wij ook het aanbod van het activiteitencentrum De Koppel in Hardenberg in de gaten.