Jeugdgezondheidsteam


We hebben het vaak over de schoolarts, maar we kunnen beter spreken van het “Jeugdgezondheidsteam”. Dit team bestaat, naast de schoolarts (tegenwoordig jeugdarts), uit een doktersassistente en een verpleegkundige. In de basisschoolleeftijd wordt elk kind enige keren door iemand van dit team onderzocht. Dit is een voortzetting van het werk van het consultatiebureau tijdens de eerst levensjaren.
 
In groep 2 zal onderzoek plaatsvinden door de arts en assistente. Tijdens een gesprek wordt er dan gekeken naar de groei, de motoriek, de ogen en de oren. Ouders zijn in principe niet bij dit onderzoek aanwezig.
In groep 2 en groep 7 ontvangt u een vragenlijst over de gezondheid van uw kind. Naar aanleiding hiervan volgt er een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Er wordt dan in een belangrijke periode van de ontwikkeling – voor de overgang naar het voortgezet onderwijs – gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast komt ook de lichamelijke ontwikkeling aan de orde.
 
Naast deze vaste onderzoeksmomenten is het gedurende de gehele basisschooltijd mogelijk dat het kind, bijv. op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) of de leerkrachten, wordt onderzocht. Dit noemen we “zorg op maat”. Ook controles naar aanleiding van eerder onderzoek zijn mogelijk. U ontvangt steeds tijdig een uitnodiging.
 
Onze schoolarts is:
Henriëtte Blokland Jeugdgezondheidszorg
G.G.D. Regio IJssel Vecht Postbus 1453 - 8001 BL Zwolle Tel. 038 – 4281500 www.rijv.nl/ggd