Schoolverzekering


De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die vallen onder hun gemeente. Voorwaarden zijn bij de gemeente Hardenberg op te vragen.

Via de Oudervereniging is de volgende verzekering geregeld, bestaande uit deze dekking:
Overlijden
Uitkering bij blijvende invaliditeit
Geneeskundige behandeling
Tandheelkundige behandeling met een zeker maximum
 
Deze verzekering geldt tijdens schoolverband en tijdens alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden.

Niet gedekt is:
Schade aan bagage, kleding, schade toegebracht aan derden.
Schade aan kleding tijdens schoolactiviteiten.
Schade aan fietsen: de verantwoordelijkheid tijdens stalling op school ligt bij de ouders.
In geval van schade wordt een beroep gedaan op de WA-verzekering van de ouders.

Sociaal Cultureel Fonds
In sommige gevallen kan de gemeente helpen met een bijdrage uit het Sociaal-Cultureel Fonds bij het betalen van de ouderbijdrage. Om daarvoor in aanmerking te komen mag het (gezins-)inkomen niet hoger zijn dan 120 % van het bijstandsniveau. Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u krijgen via de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Hardenberg. (tel: 0523 – 289150 of 289115)