Gebruik mobiele telefoons


Het is de kinderen op onze basisschool niet toegestaan mobiele telefoons mee te nemen naar school. Wij zijn op school altijd goed bereikbaar; tevens beschikt de school over alle benodigde telefoonnummers in geval van nood.
 
Indien leerlingen toch ongeoorloofd een mobiel meenemen naar school (geldt ook tijdens de schoolreisjes of het schoolkamp) wordt deze ingenomen en de ouders kunnen de mobiele telefoon dan weer ophalen bij de leerkracht.
 
Uitzondering bevestigt de regel: soms mag een leerling incidenteel, op verzoek van ouders, een mobieltje mee naar school nemen. In dat geval nemen de ouders contact op met de leerkracht en vragen toestemming, met redenen aangegeven, aan de leerkracht of directeur of het kind het mobieltje mag meenemen. Dit is dus incidenteel! De leerkracht bewaart dan overdag zolang het mobieltje.