Hoofdluis


Geen school in Nederland ontkomt eraan, hoofdluis! Luizen zijn vooral erg vervelend voor de kinderen die ze hebben, vanwege de constante jeuk. Het is gelukkig geen schande meer om te zeggen dat je hoofdluis hebt, want het is inmiddels algemeen bekend, dat dit niets te maken heeft met persoonlijke hygiëne. Luizen hebben zelfs een zekere voorkeur voor een schoon hoofd.

Omdat een luizenplaag altijd voor veel onrust en vervelende bestrijdingsmaatregelen zorgt, is er op school een luizenteam van (door de GGD begeleide) ouders in het leven geroepen, die alle kinderen iedere eerste week na een vakantie controleert. Dit gebeurt steeds vlak na een vakantie, omdat de kinderen dan vaak meer contact hebben gehad met andere kinderen. Een eventuele uitbraak kan zo in de kiem gesmoord worden. Tijdens die controle graag zo min mogelijk vlechten, knipjes etc. in de haren doen.
De kinderen worden in de klas gecontroleerd. Als er luizen of neten worden geconstateerd, wordt dat niet in de groep of aan het kind verteld, maar worden de ouders telefonisch door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht. Er zijn op school folders van de GGD waarin precies staat uitgelegd hoe je luizen kunt bestrijden en (zo veel mogelijk) voorkomen. Na een aantal weken vindt er een hercontrole plaats in de groep(en) waar luizen of neten zijn geconstateerd.

Op de site van de GGD staan tips om luizen en neten te bestrijden en te voorkomen.
Uw medewerking is overigens uiterst belangrijk. Controleer uw kind(eren) zeer regelmatig en geef het meteen aan de school door als u luizen of neten constateert. Blijf alert!