Foto’s en ander beeldmateriaal


 

Van veel activiteiten worden foto’s gemaakt. Voor we deze kunnen publiceren hebben we de toestemming van de ouders nodig. Voor iedere leerling wordt door de ouders een toestemmingsformulier ingevuld. Deze formulieren worden bij de inschrijving uitgereikt om in te vullen en zijn gedurende de gehele schoolloopbaan geldig. Wanneer ouders tussentijds de toestemming willen wijzigen kan dat ten alle tijden.
Het formulier is expliciet bedoeld voor beeldmateriaal dat op openbare media c.q. publicaties zal verschijnen en is een formulier van onderwijsstichting Arcade.
Wanneer we voor intern gebruik opnames maken, is hiervoor geen toestemming nodig. Hier geldt het formulier dus niet voor.
Om te voorkomen dat er toch beeldmateriaal geplaatst zal gaan worden wat niet de bedoeling is, hebben we ervoor gekozen geen foto’s van kinderen in deze schoolgids te plaatsen.