Projectweek / weken


 

Elk schooljaar werken we één keer in alle groepen aan hetzelfde project.

Gedurende één of meerdere weken zijn alle leerlingen, op eigen niveau, met hetzelfde thema bezig. Tijdens het jaarlijkse schoolproject creëren we veel ruimte voor groepsoverstijgende activiteiten; zo leren kinderen van verschillende leeftijden om goed samen te werken. Wanneer het project plaatsvindt en wat het thema is, zal t.z.t. in de weekkaart worden vermeld. Het project sluiten we af met een presentatie of “open huis”, waarbij we zullen laten zien hoe de leerlingen e.e.a. hebben verwerkt. Iedereen kan zich hiervan dan op de hoogte stellen. Ook dit jaar zal het project tijdig in de weekkaart worden aangekondigd.