Tussenschoolse opvang


Op OBS Prinses Irene hanteren wij een zogenaamd continurooster. De leerlingen eten in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht en daarna gaan ze naar buiten. Twee beroepskrachten van Eigenwijz zorgen voor het toezicht op het plein.
(Voor meer informatie: zie ook hoofdstuk 5 van de schoolgids.)