Schoolreizen/schoolkamp


Jaarlijks gaan de leerlingen van onze school op schoolreis. Dit gebeurt onder begeleiding van personeel en soms van ouders.

De groepen 1 & 2 en 3 t/m 6 hebben ieder jaar een 1-daagse schoolreis. De kleuters zoeken een accommodatie in de buurt van Gramsbergen en gaan daar met auto’s naartoe.

De groepen 3 t/m 6 gaan iets verder van huis en reizen met een bus.

De groepen 7 en 8 gaan op een 3-daagse schoolkamp in het begin van het schooljaar.

De data worden jaarlijks bekend gemaakt op de jaarkalender.