Huiswerk


Op OBS  Prinses Irene vinden we dat we minimaal huiswerk zouden moeten geven. Het is niet zo dat we helemaal niets van de kinderen verwachten wanneer ze thuis zijn. Vanaf groep 1 worden de ouders gewezen op het belang van voorlezen.
Zodra de kinderen zelf kunnen lezen, komt daarbij dat kinderen aan de ouders kunnen gaan voorlezen, maar andersom blijft belangrijk. Daarbij is het ook belangrijk om te praten over wat er (voor-)gelezen is, dat geldt voor alle kinderen op school.
 
In groep 2 wordt al huiswerk meegegeven, het gaat hierbij om het boek van de week. Het boek wordt zelf door het kind gekozen uit de schoolbibliotheek. 
Daarnaast zijn de boekbesprekingen door de gehele school, waarbij een leerling thuis een boek leest en daarover in de groep kort vertelt.
 
Vanaf groep 5 zijn er structureel spreekbeurten. In groep 3/4 mogen kinderen een spreekbeurt proberen; het gaat dan om het plezier in het vertellen over iets wat hen interesseert.
 
Structureel wordt lesstof over natuur, aardrijkskunde en geschiedenis meegegeven vanaf groep 5. Dit oefenen de kinderen thuis om te leren voor een toets. Onderdeel van aardrijkskunde is de topografie.
 
Soms krijgen kinderen extra oefenstof mee naar huis om zich een vaardigheid beter eigen te maken. Het kan dan gaan om het beheersen van de tafels of het klokkijken, of om woordenschatopdrachten van taal.
 
Extra oefenstof is ook te vinden op de website van school: groepen – links voor kinderen.