Vervanging zieke leerkrachten en geen vervanger


Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt geprobeerd vervanging te vragen via het digitale programma ‘Vervangingsmanager’.
Steeds vaker moeten wij helaas constateren dat alle beschikbare vervangers reeds ingezet zijn.

Vroegtijdig aanvragen voor bijvoorbeeld cursus, of begeleider tijdens schoolkamp, is soms een uitkomst. Dat gaat natuurlijk niet op bij ziekte, of plotselinge afwezigheid.
Mocht het zo zijn, dat er geen vervanger meer beschikbaar is, zullen wij ons uiterste best doen om voor de eerste dag, of de groep te splitsen, of een onderwijsassistent, of locatiecoördinator voor de groep te zetten.
De tweede dag zal er een groep thuis moeten blijven. We proberen het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan door groepen om de beurt thuis te laten blijven.
Ouders worden hierbij op de hoogte gesteld d.m.v. de schoolapp.