Vakantierooster, vrije dagen 2023-2024


De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs trachten zoveel mogelijk gelijk vakantie te houden. Dat kan niet altijd. Vanuit het directieoverleg vindt er overleg plaats met het voortgezet onderwijs. Voor elke school blijft er ruimte over voor het plannen van enkele studie(mid)dagen.
 Extra vrije dagen (groep 1 t/m 8)

De leerlingen zijn op onderstaande middagen of dagen vrij.