Vakantierooster, vrije dagen 2022-2023


De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs trachten zoveel mogelijk gelijk vakantie te houden. Dat kan niet altijd. Vanuit het directieoverleg vindt er overleg plaats met het voortgezet onderwijs. Voor elke school blijft er ruimte over voor het plannen van enkele studie(mid)dagen.
 

 

Studie(mid)dagen team OBS Prinses Irene

De leerlingen zijn op onderstaande middagen of dagen vrij.
 
Vrijdag 2 september 2022: Feestweek
Maandagmiddag 5 december 2022 v.a. 12.00 uur: Sinterklaas
Donderdagmiddag 22 december 2022 v.a. 12.00 uur: Kerstviering 's avonds dus middag vrij
Vrijdagmiddag 23 december 2022 v.a. 12.00 uur: Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 20 januari 2023 v.a. 12.00 uur: Studiemiddag team
Dinsdag 11 april 2023: Studiedag team