Schooltijden

Kinderen zijn ’s ochtends vanaf 8.15 uur welkom op het plein, de leerlingen uit groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot aan de bel. De leerlingen van groep 1-2 kunnen vanaf 8.20 uur naar de klas, waar een inloop start. Bij slecht weer mogen alle kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen, naar hun klas. 
* Het is niet de bedoeling dat ouders (mee) naar binnen gaan, uitzonderingen daargelaten.
 

Aanvangstijden

 
De bel gaat ’s morgens om 08.25 uur zodat de lessen beginnen om 08.30 uur precies. ’s Middags gaat de bel om 12.40 uur, zodat er precies om 12.45 uur begonnen kan worden met de les. Er wordt 5 minuten voor tijd gebeld, zodat we precies op tijd kunnen beginnen en de onderwijstijd optimaal kunnen benutten. De leerkrachten staan bij de deur en heten de kinderen welkom.