Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang

 

Kinderdagverblijf Eigenwijz Gramsbergen 

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Kinderdagverblijf Eigenwijz verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in en rond Gramsbergen. Wanneer u voorschoolse opvang afneemt, brengt de BSO-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar de BSO gaan. Op de BSO is een activiteitenprogramma opgezet waar de kinderen aan kunnen deelnemen, maar ook is er de keuze tot vrij spelen. Ouders kunnen kinderopvang toeslag aanvragen voor de BSO, wat betekent dat u slechts een klein deel van de kosten zelf betaalt aan kinderdagverblijf Eigenwijz. 

Vanaf 2 jaar gaan de kinderen van Eigenwijz vanuit de dagopvang naar de peuterspeelzaal, deze is gesitueerd op het terrein van obs Prinses Irene. In overleg met ouders volgen de peuters twee ochtenden in de week het peuterspeelzaalprogramma. De peuterspeelzaal en de school werken regelmatig samen aan projecten of feestelijke activiteiten. Met als doelstelling een doorgaande leerlijn van peuter t/m groep 8 te creëren.

Ook tijdens vakanties en vrije schooldagen is het mogelijk om uw kind naar de BSO te brengen. Tijdens de vakanties zorgen wij altijd voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten zodat de dagen op een leuke manier ingevuld worden. Meer informatie is te vinden op: www.kinderdagverblijfeigenwijz.nl. 
 
 

Een aantal scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderweld.info.
 

Kinderwereld


Naast Kinderwereld wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt. 

Kinderdagverblijf Eigenwijz Gramsbergen 
Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Kinderdagverblijf Eigenwijz verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in en rond Gramsbergen. Wanneer u voorschoolse opvang afneemt, brengt de BSO-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar de BSO gaan. Op de BSO is een activiteitenprogramma opgezet waar de kinderen aan kunnen deelnemen, maar ook is er de keuze tot vrij spelen. Ouders kunnen kinderopvang toeslag aanvragen voor de BSO, wat betekent dat u slechts een klein deel van de kosten zelf betaalt aan kinderdagverblijf Eigenwijz. 

Ook tijdens vakanties en vrije schooldagen is het mogelijk om uw kind naar de BSO te brengen. Tijdens de vakanties zorgen wij altijd voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten zodat de dagen op een leuke manier ingevuld worden. Meer informatie is te vinden op: www.kinderdagverblijfeigenwijz.nl  


KDV/BSO De Dassenburcht
BSO de Dassenburcht vangt dagelijks op de diverse locaties kinderen zowel voorschools als naschools op. Ook hier zijn wij geopend om 6.45 uur 's ochtends. De kinderen worden met vaste begeleiders zo mogelijk lopend of met de auto naar de school vervoerd. Wij hanteren geen vervoerskosten!! 
Het kind staat centraal: dat is ons motto voor de kinderopvang van 0-4 jaar en zetten we natuurlijk ook door naar de buitenschoolse opvang. We zijn uitgegaan van de interesses en behoeften van een schoolgaand kind: een plek waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Richting de aangeboden activiteiten zeggen wij; ”Niets moet, het mag” Wij stimuleren en activeren het kind voldoende. 
De ruimte ziet eruit als een huiskamer, maar er is toch voldoende aanbod in activiteiten. Kinderen kunnen huiswerk maken, computeren, in een rustig hoekje lezen of muziek luisteren, spelen, knutselen en in de woonkeuken kunnen ze zich uitleven op culinair gebied. Er zullen voldoende activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangeboden. De kinderen kunnen heerlijk buiten spelen op het buiten-plein, die uitdagend is ingericht. 
Ook voor de BSO geldt dat de opvang gebeurt door vaste leidsters op vaste dagen. Zowel voorschools als na schools. 

Opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantie (VO) 
Voor (alleen) de schooldagen die niet zijn vastgelegd, kunt u ook opvang aanvragen. Het betreft hier vaak schoolvrije dagen, waarbij de school door een studiedag of anders uw kind die dag niet opvangt. Voor deze schoolvrije dagen kunt u de kinderen via het online reserveringssysteem inplannen. Simpel, makkelijk en laagdrempelig. 
Meer informatie is te vinden op de website www.kinderdagverblijfdassenburcht.nl.