Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Per ingang van het schooljaar 2018-2019 werken de openbare Arcadescholen in zogenaamde scholengroepen. Onze school maakt onderdeel uit van de Scholengroep ‘De Driehoek’. In de groep zijn verder OBS Cantecleer in Kloosterhaar, OBS De Regenboog uit Slagharen en Samenlevingsschool De Ravelijn te Den Velde ondergebracht.
 

Scholengroep De Driehoek: kleurt je dag en laat je talentvol leren voor morgen.

 
Erwin Breukelman is op directieniveau verantwoordelijk voor de vier scholen.
Lisa Habing werkt op obs Prinses Irene als locatiecoördinator, Annita Post werkt op OBS Cantecleer en OBS De Regenboog als locatiecoördinator en Harmke Timmer werkt bij SLS De Ravelijn als locatiecoördinator.