Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Schoolverzekering


Als school hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering lopen via ons bestuur (Onderwijsstichting Arcade). 

Klik hier om meer hierover te lezen >>