Begeleiding en inzet stagiaires PABO en andere instellingenWij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO en andere instellingen. We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s voor een levendig en modern onderwijs van groot belang. 

De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht, ook als de stagiaires soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.