Eindelijk!!
Eindelijk mogen we wereldkundig maken wat al een tijdje in de pen zit.

Sylvia Wolbink van Eigenwijz was op zoek naar ruimte voor de peutergroep en als team van OBS Prinses Irene hadden we er wel oren naar.
Vandaar dat het idee om ergens in of rond school ruimte te creëren al gauw is omarmd.

Na een aantal gesprekken en overleggen met het bestuur van onderwijsstichting Arcade zijn de directeuren Ina de Groot – interim – en
Erwin Breukelman samen met Sylvia tot overeenstemming gekomen.

Het is ROND!!

Eerst zal de peutergroep plaatsnemen in het gebouw en zal er tijdelijk gebruik gemaakt gaan worden van het speellokaal. Tegelijkertijd wordt er een procedure opgestart om een unit te plaatsen op het plein.

Dat vergt de nodige voorbereiding en tijd, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook dat goed zal komen..

Natuurlijk zal er tijd moeten zijn om het speellokaal in te richten en waar nodig aan te passen, maar het streven zal zijn om op maandag 10 januari te starten.

Vol trots heten we de leiding en peuters van Eigenwijz welkom bij ons in school.

Woensdag aanstaande zal er ook een artikel in de Toren verschijnen en is er een filmpje te zien op de website van de Toren en op de
facebookpagina.

Link naar het filmpje voor op website.