Schoolfotograaf


Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Er wordt dan het ene jaar een groepsfoto, en individuele foto en een foto met broertjes en zusjes gemaakt en het jaar erop een groepsfoto. U krijgt de foto’s ter beoordeling en bent vervolgens vrij ze te kopen. Dit gaat via internet. Dit schooljaar komt de schoolfotograaf weer voor de groepsfoto, de individuele foto en de foto met broertjes en zusjes.
Verder zal er ieder jaar een groepsfoto van groep 8, de schoolverlaters, worden gemaakt.