Schoolregels


Algemene schoolregels
Tussen 8.20 uur en 8.30 uur en tussen 10.15 uur en 10.30 uur houden leerkrachten toezicht op het schoolplein. Wilt u uw kind(eren) daarom niet eerder dan om 8.20 uur naar school sturen? De kleuters gaan via het hek bij het fietsenhok het schoolplein op (recht tegenover de kleuteringang), de andere kinderen via het groene hek bij de hoofdingang.
 
Bij ziekte of verzuim willen wij graag bericht hierover tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Graag bellen op het schoolnummer 0524 562050.
 
Wanneer de leerlingen op school komen, mogen ze even hun tas uitpakken en ophangen.
Fietsen wegzetten in de daarvoor bestemde stalling en niet fietsen op het plein.
 
Alle leerlingen maken, na de gym, gebruik van de douches, m.u.v. groep 1 en 2. Graag daarom uw kind een handdoek meegeven op deze dagen.
 
Als uw kind, om wat voor reden dan ook, niet mag zwemmen, gymmen etc. wilt u hem/haar dan een briefje meegeven met opgave van de reden; “te koud of geen zin”, is geen reden. Heeft uw kind geen briefje mee, dan gaat hij/zij gewoon mee. Telefonische afmeldingen graag voor 8.20 uur.
 
Bij slecht weer dragen veel leerlingen laarzen, die op school uitgetrokken worden. Wilt u ervoor zorgen dat de naam in de laarzen staat en dat uw kind schoenen, slofjes, sokken of pantoffels bij zich heeft voor in het lokaal. Dit geldt ook voor leerlingen met “skeelers” die ook nog moeten zorgen dat ze in verband met buitenactiviteiten gewoon schoeisel bij zich hebben. Binnen wordt niet geskeelerd.
 
We hebben respect voor mensen, dieren en dingen.
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) geen dieren mee naar school neemt (nemen). Zelfs de liefste pup kan een grote bron voor allergische reacties zijn. Ook zijn sommige kinderen erg bang voor dieren.
In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld spreekbeurt) graag eerst overleggen met de leerkracht.
 
IN SCHOOL EN OP HET SCHOOLTERREIN GELDT EEN ALGEHEEL ROOKVERBOD.