Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Veiligheidsbeleid


Veiligheid is een logisch aspect van productaansprakelijkheid en behoorlijk ondernemerschap en maakt daarom integraal deel uit van het strategisch beleid van de organisatie. Veiligheidsbeleid is pas efficiënt als het daadwerkelijk bijdraagt aan de uitwerking van de visie en missie van de organisatie. Veiligheid is een zaak van iedereen op school. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een school zonder ongelukken. Daarin heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.   

Meer over ons veiligheidsbeleid kunt u hier lezen >>