Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Onderwijstijd per vakgebied


Wat is onderwijstijd?


Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 
 

Op obs Prinses Irene gaan alle leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.45 uur naar school en op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. Op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur naar school en de groepen 5 t/m 8 tot 14.45 uur. Vóór de middagpauze wordt er met name gewerkt aan de basisvakken (rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling), dit komt neer op zo'n 60% van de onderwijstijd. De overige 40% wordt besteed aan schrijven, wereldoriëntatie, techniek, muziek, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing / burgerschap en kunstzinnige oriëntatie.

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2


In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheid aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. 

Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen.

 
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt er vanuit leerlijnen lesgegeven uit methodes. Natuurlijk worden hier een verscheidenheid aan werkvormen bij ingezet. U kunt denken aan Coöperatieve Leervormen, in samenwerking opdrachten uitvoeren, ontwerpend en onderzoekend leren en het werken in onze openleerruimtes.
 
Hieronder vindt u de lesroosters:
   


 

Onderwijs op afstand


In de thuiswerkperiode (vanwege COVID-19) hebben wij veel ervaring opgedaan met het geven van onderwijs op afstand. Aan de hand van onze werkboekjes en digitale opdrachten kunnen leerlingen thuis aan de slag. Alle leerlingen kunnen in Google Classroom en Meet, waarin onze leerkrachten instructies kunnen geven en leerlingen begeleiden.
Vanaf groep 3 heeft elke leerling de beschikking over een Chromebook, deze gaat waar nodig mee naar huis, zodat de leerling thuis ook verder kan met zijn/haar werkzaamheden voor school.