Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:   Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 


SchooltijdenWij hanteren een continurooster. De leerlingen blijven tussen de middag op school om te eten.

Wij nemen dit schema op, om inzichtelijk te maken hoeveel uren een hele basisschoolperiode telt.
Ieder jaar plannen wij een aantal lesvrije uren. De leerlingen zijn dan vrij. De leerkrachten gebruiken die tijd voor o.a. de analyse van toetsresultaten en voorbereiden van een nieuwe werkperiode.

Toelichting
In 8 jaar basisonderwijs moet een leerling minimaal 7520 uur onderwijs hebben.
In de onderbouw moeten leerlingen na vier jaar (groep 1 t/m 4) 3520 uur onderwijs hebben gehad.
Zoals u in het schema ziet, krijgen onze leerlingen 3640 uur. Wij voldoen ruim aan de norm.
Voor groep 5 t/m 8 resulteert dan nog 4000 uur. U ziet dat wij met 4060 voldoen aan de norm.
(Als een school bijvoorbeeld een continurooster heeft, mogen er ook andere verdelingen worden gemaakt.)